කාළගුණය කැළඹෙයි – ධීවරයින්ට අනතුරු ඇගවීමක්

November 20, 2018

පවතින අයහපත් කාළගුණය හේතුවෙන් මුලතිව් සිට ත්‍රීකුණාමලය මායිම දක්වා සහ මුලතිව් සිට කන්සන්තුෙරෙයි සිට මන්නාරම දක්වා මුහුද ප්‍රදේශ වල ධීවර සහ නාවික කටයුතු වල නොයෙදෙන්නයි අපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානට ඉල්ලීමක් කරනවා.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා කියා සිටියේ දකුණු ඛෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ මධ්‍යම කොටසෙහි පවතින අඩු පීඩන කලාපය හේතුවෙන් දිවයිනේ පවතින වැසි තත්වයේ වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරන බවයි.

එබැවින් මෙම අයහපත් කාළගුණ තත්වය පිලිබද දැඩි අවධාණයෙන පසුවන ලෙසටයි අපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථ මහජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.