කැබිනට් මණ්ඩල වර්ජන තීරණය සුහදව විසදා ගන්නවා

2019-06-13 at 06:38

ජනාධිපතිවරණයට නැවත වරක් ඉදිරිපත් වන්නේ නම් ජනතා අපේක්ෂා අනුව කටයුතු කිරීම ජනාධිපතිවරයාගේ වගකීමක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා.

කැබිනට් මණ්ඩලය වර්ජනයට ඔහු ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර විසඳා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ගාල්ලේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මන්ත්‍රීවරයා කියාසිටියේ.