කැළණි ගගේ නෑමට ගිය A/L සිසුන් දෙදෙනෙකු අතුරුදන්

2020-08-02 at 09:02

කිරිදිවැල රන්වල පාලම අසලදී කැළණි ගගේ දිය නෑමට ගිය පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී අතුරුදන් වී තිබෙනවා.

අදාල සිසුන් දෙදෙනා මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිමට නියමිතව සිටි අය බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.

අතුරුදන් වූ සිසුන් දෙදෙනා සෙවීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි.