කිතුල් නිෂ්පාදන සදහා ශක්තිමත් වෙළදපලක් හදනවා

2021-01-17 at 06:43

ගුණාත්මක තත්වයෙන් යුත් කිතුල් නිෂ්පාදන සදහා ශක්තිමත් වෙළදපලක් සකස් කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් කිතුල් නිෂ්පාදන අලෙවිය කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව කළ හැකි බවයි.