කොරියාවේ රැකියා අපේක්ෂිතයන් ගැන රජයේ අවධානය

2020-11-24 at 15:49

SLBFE SLFBE

කොරියානු ජනරජයේ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම සදහා වන විභාග වලට පෙනී සිට ඉන් සමත් වූ පිරිස, කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතු කොට ගෙන විදේශ ගත කිරීම ප්‍රමාද වූ බැවින් එම පිරිස කොරියානු රැකියා සදහා පිටත්කිරීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී.

එම සාකච්ඡාවේදී මේ පිළිබඳව කොරියානු ජනරජය සමග සාකච්ඡා කොට කණ්ඩායම් වශයෙන් කොරියාව සදහා රැකියාලාභීන් පිටත් කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමටත්, කොරියාව විසින් එරටට ගෙන්වා ගන්නා ශ්‍රමිකයින්ගේ අනුමත ලැයිස්තුව ලැබීමෙන් පසු එම ශ්‍රමිකයින් සදහා පිටත්වීමට පෙර ලබා ගතයුතු අනිවාර්යය PCR පරීක්ෂණ හා නිරෝධායන අවශ්‍යතාවයන් රජය විසින් සිදු කිරීම පිළිබදවද මෙහිදී සාකච්ඡා කරන ලදී.

මෙම සාකච්ඡාවේ දී කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයද සම්බන්ධ කරගත් අතර විභාගය සමත් අය සදහා කඩිනමින් රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීමට සහ රටට ඇතුල්වීමේ අවසර ලබාගැනීම පිළිබදව කොරියානු නියෝජිතයින් සමග තවදුරටත් සාකච්ඡා කර වැඩසටහනක් සකස් කරන ලෙස අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න මහතා විශේෂ උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.

ඒ අනුව ගරු අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කර්යාලය මේ මස 26 වන දින කොරියාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය සමග මේ පිළිබදව විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කිරීමටද කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම සාකච්ඡා ක්‍රියාමාර්ග තුලින් විභාගය සමත්ව කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ රැදිසිටින 5438 ක් වන ලාංකික ශුමිකයින්ට රැකියා අවස්ථා සදහා පිටත් කර යැවීම කඩිනම් කිරීමට කාර්යාංශය බලාපොරොත්තු වේ.

විභාගය සමත්ව වෙබි අඩවියෙහි රැදිසිටින පිරිසෙන් මේ වන විට 1111 කට වීසා සදහා අවශ්‍ය ලේඛන ද ලැබී ඇති බව සාකච්ඡාවේ දී අවධාරණය කෙරිණි.