කොරෝනා ආසාදිතයින් ආශ්‍රය කල පොලිස් නිලධාරීන් 17 දෙනෙකු නිරෝධායනයට

2020-10-24 at 07:48

කොරෝනා ආසාදිතයින් ආශ්‍රය කල පොලිස් නිලධාරීන් 17 දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා.

මුල්ලේරියාව පොලිසියේ 11 දෙනෙකු / පොලිස් ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානයේ 04 දෙනෙකු සහ පූගොඩ පොලිසියේ දෙදෙනෙකු ඒ අතර වනවා.