කොරෝනා නිසා කළාකරුවන් 5000කට වැඩි පිරිසක් අසරණයි – මල්මාල දැම්මත් පිළිගැනීමක් නෑ

2020-11-24 at 16:38

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් කළාකරුවන් 5000 කට අධික පිරිසක් මේවනවිට දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණදෙමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්ධික ප්‍රේමරත්න මහතා පවසනවා.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේදී අදහස් දක්වමිනුයි මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේ.

ජාතික උරුම ප්‍රසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය ඇතුලු අමාතං්‍යංශ 4ක වැය ශීර්ෂ අද දින විවාදයට ගැණුනා.

අදවනවිට මෙරට සිනමා කර්මාන්තය කඩා වැටීමට ලක්ව ඇති බවත් කළාකරුවන් පිළීබද නිසි පිළීගැනීමක් නොමැති බවත් උද්ධික ප්‍රේමරත්න මන්ත්‍රීවරයා විවාදයේදී පෙන්වා දුන්නා.