කොරෝනා නිසා මුහුදත් අවදානමක – සමුද්‍රිය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය

2021-01-20 at 07:08

කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ දිනපතා ඉවතලන මුහුණු ආවරණ සහ අත්වැසුම් හේතුවෙන් අනාගතයේදී සමුද්‍රිය පරිසරය බරපතල අවදානමකට ලක්වන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසනවා.

මේ වනවිටත් දිවයින වටා වෙරළ තීරය බැලීමේදී එම තත්වය නිරික්ෂණය වන බවයි අධිකාරියේ සභාපතිනී දර්ශණී ලහඳපුර මහත්මිය නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.

මෙම තත්වය අවධානයට ගෙන භාවිතකර ඉවතලන මුහුණු ආවරණ සහ අත් වැසුම් අපද්‍රව්‍ය ලෙස සාගරයට එකතුවීම වැළැක්වීම සදහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ ඇති බවද ඇය සදහන් කළා.

මේ අතර තිරසාර සංවර්ධනය උදෙසා සාගරය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් සමග ගිවිසුමකට එළැඹීමටද සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය කටයුතු කළ බවයි එහි සභාපතිනී දර්ශනී ලහදපුර මහත්මිය කියා සිටියේ.