කොළඹට සහන කෝ – සජිත් අසයි

2020-11-22 at 06:49

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාව සදහා කණගාටුදායක තත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පෙන්වා දෙනවා.

කොළඹ ඊයේ පැවති වැඩසටහනකදී ඔහු කියා සිටියේ උතුරු කොළඹ / මැද කොළඹ / බොරැල්ල සහ අනෙකුත් බල ප්‍රදේශවලත් සහ හුදකළා කර නොමැති කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල ජනතාවටත් සහන සැලසීමේ කටයුතු කඩිනම් කරන්නැයි රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.