කොළඹ – ගම්පහ – මන්නාරමට හෙට දැඩි උණුසුමක්

2019-03-25 at 17:53

කොළඹ / ගම්පහ / මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික්කවලට සහ වයඹ පළාතට උණුසුම් කාලගුණය පිළිබඳ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

හෙට (26) දිනයේ එම ප්‍රදේශවලට දැඩි උණුසුමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.

Please follow and like us: