කොළඹ – ගම්පහ – මන්නාරමට හෙට දැඩි උණුසුමක්

2019-03-25 at 17:53

කොළඹ / ගම්පහ / මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික්කවලට සහ වයඹ පළාතට උණුසුම් කාලගුණය පිළිබඳ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

හෙට (26) දිනයේ එම ප්‍රදේශවලට දැඩි උණුසුමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.