කොළඹ වරායේ සියලූ පර්යන්තවල මෙහෙයුම් යථා තත්ත්වයට

2020-11-26 at 13:46

කොළඹ වරායේ සියලූ මෙහෙයුම් පර්යන්ත හා සහෝදර පර්යන්තවල සියලූ මෙහෙයුම් කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇතැයි වරාය අධිකාරිය පවසනවා.

කොවිඞ්-19 වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් වරායේ පර්යන්තවල වැඩ කටයුතු වලට බලපෑම් එල්ලවී තිබුණා.

කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් පෙර පරිදි කාර්යක්ෂම ලෙසින් සිදුකිරීම සදහා මේ වන විට ජය බහලූ පර්යන්තය, නැගෙනහිර බහලූ පර්යන්තය, සමගි බහලූ පර්යන්තය, එස්.ඒ.ජී.ටී. පර්යන්තය, සී.අයි.සී.ටී. පර්යන්තය ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත බවයි වරාය අධිකාරිය නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.