ගම්පහ ඇඳිරි නීතිය කැඩූ වැඩිම පිරිස ගතවූ පැය 24 තුළ

2020-10-18 at 07:12

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඳිරි නීතිය පැණවීමෙන් පසු එය කඩකිරීමට අදාළව දිනක් තුළ වැඩිම පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීම ගතවූ පැය 24 තුළ සටහන්වී තිබෙනවා.

එය වාර්තා වන්නේ 53 ක් ලෙසයි.

ඉන් බහුතරය සීදුව / ගම්පහ සහ දොම්පේ පොලිස් බල ප්‍රදේශවලිනුයි.

මේ අනුව ගතවූ සති 02 තුළ පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 265 ක්.

ඔවුන් සතුව තිබූ රථවාහන 48 ක් ද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.