ගල්ලෑලි යුගයේ ඉන්නද කියන්නේ ? – අකිල විපක්ෂයෙන් අහයි

2019-03-16 at 07:21

අධ්‍යාපන / උසස් අධ්‍යාපන සහ නගර සැලසුම් අමාත්‍යංශවල වැය ශීර්ෂ සංශෝධන රහිතව ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා.

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේදී අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු වුණා.

අයවැයෙන් වෙන් කෙරෙන ප්‍රතිපාදන මගින් විශාල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර ග්‍රාමීය පාසල්වල පවතින දුෂ්කරතා හඳුනාගනිමින් ඒවා විසදීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ලෙසයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ.

පාසල් පාදක ඇගයීම් ක්‍රමය යළිත් ආරම්භ කරන ලෙස එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී රමේෂ් පතිරණ මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතාද විවාදයේදී මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

ඊයේ පැවති කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ පිළිතුරු කථාව සිදු කළේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතායි.