ගාමිණී සෙනරත්ට විදෙස් ගත වීමට අවසර

2018-12-07 at 12:09

රුපියල් මිලියන 50 ක මුදලක් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය හමුවේ විභාග වන නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස නම්කර සිටින හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ හිටපු කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ගාමිණී සෙනරත් මහතාට විදෙස් ගත වීමට විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය අද අවසර ලබා දුන්නා.

ලබන 15 වනදා සිට 30 වනදා දක්වා කාලය තුලදී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සදහා සිංගප්පූරුවට හා තායිලන්තයට යාම සඳහායි මෙම අවසරය හිමිවුනේ.

නඩුවේ වැඩිදුර විභාගය ලබන 10 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

Please follow and like us: