ගාල්ලෙත් පීලි පැනීමක් – දුම්රිය ධාවනය හික්කඩුවට විතරයි

2019-04-16 at 11:24

ඛෙලිඅත්තේ සිට මරදාන දක්වා පැමිණෙමින් තිබූ ගාලු කුමාරි දුම්රිය ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයේදී පීලිපැනීමකට ලක්වී තිඛෙනවා.

පාලක මැදිරිය පැවසුවේ පෙරවරු 7 යි 30 ට පමණ මෙම පීලිපැනීම සිදුවූ බවයි.

අදාළ පීලිගත කිරීම් තවදුරටත් සිදුකෙරමිනුයි පවතින්නේ.

එබැවින් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය හික්කඩුව දක්වා සීමා කර තිඛෙනවා.

මේ අතර කිරුළපන සහ නාරාහේන්පිට අතරදී දුම්රියක් පීලිපැනීම හේතුවෙන් කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයද තවදුරටත් අඩාලව පවතිනවා.

Please follow and like us: