ගුරු මාරුවට APP එකක්

2020-02-14 at 17:18

ගුරුවරුන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් කඩිනම්ව හා විධිමත් කිරීමට අදාල නව යෙදවුමක් හදුන්වාදීමට අපේක්ෂා කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසනවා.

රාජ්‍ය සේවය සාර්ථක වීමට නම් දේශපාලකයා හා නිලධාරීයා අතර සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් පැවතිය යුතු බවයි මතුගම පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.