ගුරු විභාග සමතුන්ට පත්වීම් නොදීමේ ගැටළුවට විසඳුම් දෙනවා – අධ්‍යාපන ඇමති

2019-12-10 at 16:57

ගුරු විභාග සමතුන්ට ගුරුපත්වීම් ලබා නොදීමේ ගැටලුවට කඩිනමින් විසඳුම් දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසනවා.

සන්දේශයක් භාරදීම සඳහා අද පෙරවරුවේ අධ්‍යාපන අමාතයංශය වෙත පැමිණි පැමිණි රැකියා විරහිත උපාධිධාරි සංගමයේ නියෝජිතයන් අමතමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරි සංගමය මෙම සන්ද්ශය භාරදී තිබුණේ ශිෂ්‍ය උපදේශන හා ජාතික පාසල් ගුරු විභාග සමත් උපාධිධාරින්ට මෙතෙක් ගුරුපත්වීම් ලබානොදීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළකරමින්.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් වන පරිදි සියලු ගුරුවරුන් උපාධිධාරින් බවට පත්කිරීමේ අරමුණ ජයගැනීමට විශ්‍ය පියවර ආරම්භ කර ඇති බවයි ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා මෙහිදී කියා සිටියේ.