ගුවන් හමුදා මධ්‍යස්ථානවලින් නිරෝධායනය අවසන් කළ 150 ක් නිවෙස් වෙත

2020-10-24 at 11:53

ගුවන් හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යන වන්නි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුද්ගලයින් 136 ක් හා ඉරණමඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුද්ගලයින් 14 ක් සාර්ථකව තම නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කර තම නිවෙස් වෙත පිටව ගොස් තිබෙනවා.

මේ වන විට ගුවන් හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 04 ක් තුළ පුද්ගලයින් 240 දෙනෙක් තවදුරටත් නිරෝධායනය වන බව ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෘප් කපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියා.