ජනපතිවරණ සමයේ සමාජ මාධ්‍ය ගැන පැමිණිලි 1593 ක්

2019-11-19 at 15:33

ඔක්තෝම්බර් 07 වනදා සිට නොවැම්බර් 16 වනදා දක්වා වූ ජනාධිපතිවරණ කාළසීමාව තුල සමාජ මාධ්‍ය අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධ පැමිණිලි 1593 ක් ලැබී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය සදහන් කලේ ඉන් 650 ක් ජනාධිපති අපේක්ෂකයන්ට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සිදු කෙරුණු මඩ ප්‍රහාර පිළිබද පැමිණිලි බවයි.

ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය පුවත් හුවමාරුවීම් 147 ක් / එම් සී සී ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය පුවත් හුවමාරුවීමේ සිද්ධීන් 142 ක්ද ඒ අතර වනවා.

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා සලකුණු කිරීමෙන් අනතුරුව ඡායාරූප ගත කර සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැරීමේ සිද්ධීන් 37 ක් / ජනාධිපති අපේක්ෂකයන්ගේ නාමයන් යොදා ගෙන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ව්‍යාජ ගිණුම් නිර්මාණය කිරීමේ සිද්ධීන් 08 ක්ද මෙම පැමිණිලි 1593 ට අයත් බවයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය නිවේදනය කලේ.