ජාතික රණවිරු කොඩිය ජනපති වෙත පළඳවයි

2021-05-04 at 14:25

රණවිරු සැමරුම් මාසය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජාතික රණවිරු කොඩිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පැළඳවීම අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදුකෙරුණා.

රණවිරු සේවා අධිකාරියේ වැඩබලන සභාපති සෝනියා කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය විසින් රණවිරු කොඩිය ජනාධිපතිවරයා වෙත පළඳවනු ලැබුවා.

මැයි මාසයේ පළමු සතියේ ජනාධිපතිවරයාට ජාතික රණවිරු කොඩිය පැළඳ වූ දින සිට රණවිරු සැමරුම් මාසය ආරම්භ වනවා.