ජාතිවාදය වපුරන්නන් පිරිසකගේ අරමුණ JVP හෙළි කරයි

January 12, 2019

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතාද පාර්ලිිමේන්තුවේ පැවති විවාදයේදී අදහස් පල කළා.

කුමන්ත්‍රණ හරහා රාජ්‍ය බලය ලබාගැනීමට නොහැකි වූ කණ්ඩායම් එක්ව ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය මගින් යළි බලය ලබාගැනීමට උත්සහ දරණ බවයි මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන්නේ.