ඩයමන්ඞ් නෞකා සිද්ධියට අදාළව නීතිපති විශේෂ සාකච්ඡාවක

2020-11-25 at 14:22

ship dappula

එම් ටී නිව් ඩයමන්ඞ් නෞකා සිද්ධියට අදාළව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිළධාරීන් සහ විද්වත් මණ්ඩල සාමාජිකයන් පිරිසක් මුණ ගැසී සාකච්ඡා කර තිබනවා.

නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිළධාරිනී රජයේ අධි නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය කියාසිටියේ ඉන්ධන කාන්දුවට අදාළ සමුද්‍රීය දූෂණය හමුවේ සිදුවූ හානිය සම්බන්ධ වන්දි පිළිබඳ අවසන් එකගතාවයකට එළැඹීම එහි අරමුණ වූ බවයි.