ඩීසල් අඩු වුණත් ගාස්තු අඩු කරන් නෑ – බස් හිමියන්

2019-01-11 at 08:46

රජය මගින් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට සමගාමීව මගී ප්‍රවාහන බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකල නොහැකි බව ලංකා පුද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති ගැමණු විජේරත්න මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ රුපියල් 12 කින් පමණ ඩීසල් ලීටරයක මිල පහත දමන්නේ නම් පමණක් බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් කෙරෙහි අවධාණය යොමුකළ හැකි බවයි.

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2 කින්ද සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිළ රුපියල් 3 කින්ද අඩු කිරීමටයි රජය පියවර ගත්තේ.

ඒ අනුව රුපියල් 101 කට අලෙවි වූ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 99 ක් වනවා. සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අලෙවි කෙරෙන්නේ රුපියල් 118 ක්.

මේ ලංකා පුද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා.

ඉන්ධන මිල පහත යෑමට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු අඩු කිරීමක් සිදු කරන්නේදැයි නිවුස් රේඩියෝ සමස්ත ලංකා පුද්ගලික බස් සමාගම් සම්මේලනයෙන්ද විමසීමක් කළා.

එහි ලේකම් අංජන ප්‍රියජිත් මහතා කියා සිටියේ තම සංගමයේ ස්ථාවරය අද දහවල් ප්‍රකාශ කරන බවයි.

Please follow and like us: