ණය අර්බුදයේ බලපෑම තවත් වසර කිහිපයක් ඉදිරියට

2019-03-16 at 07:26

ණය අර්බුධයේ ප්‍රබල බලපෑම තවත් වසර කිහිපයක් පුරා රටට තදින් දැනෙනු ඇතැයි අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අනාවැකි පල කරනවා.

දඹූල්ලේ පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ ආදායමක් නොලැඛෙන ක්ෂේත්‍රවලට වාණිජ ණය මුදල් යෙදවීමෙන් මෙම අර්බුධය වඩාත් තීව්‍ර වන බවයි.