තවත් ආසාධිතයින් 346ක් හදුනා ගැනේ

2021-01-22 at 18:33

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කෙරෝනා ආසාධිතයින් 346 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට මුලු කොවිඩ් ආසාධිතයින් සංඛ්‍යාව 56 422 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.