තවත් කොරෝනා අසාධිතයින් 337 ක් හදුනාගැනේ

2021-01-21 at 19:15

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 337 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 55 526 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.