තවත් කොවිඞ් ආසාධිත මරණ 03 ක් – මුලු කොරෝනා මරණ 247

2021-01-13 at 20:54

තවත් කොවිඞ් ආසාධිත මරණ 03 ක් වාර්තාවීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 247 දක්වා ඉහළ ගියා.