තවත් කොවිඞ් මරණ 02 ක් – ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා මරණ : 276

2021-01-21 at 21:35

තවත් කොවිඞ් ආසාධිත මරණ 02 ක් වාර්තාවීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 276 දක්වා ඉහළ ගියා.