තවත් කොවිඞ් මරණ 03 ක් / ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා මරණ : 273

2021-01-19 at 22:21

තවත් කොවිඞ් ආසාධිත මරණ 03 ක් වාර්තාවීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 273 දක්වා ඉහළ ගියා.