තවත් ජගත් නියෝජිතයෙකු හෙට දිවයිනට

2019-08-14 at 11:35

ආගම හෝ විශ්වාසය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිත අහමඩ් ෂාහීඩ් මහතා හෙට දිවයිනට පැමිණෙනවා. දින 12 ක් ඔහු මෙරට රැඳී සිටීමට නියමිතයි.

ආගමික නිදහස ආරක්ෂා කිරීමට ගෙන ඇති පියවර සම්බන්ධයෙන් සිය සංචාරය තුළදී විමසා බැලීමට අපේක්ෂා කරන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ.

ඊට අදාළව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමටද අහමඩ් ශාහීඩ් මහතා සූදානමින් පසුවනවා.

සිය නිල සංචාරය අතරතුරදී රජයේ / සිවිල් සංවිධාන සහ ආගමික නියෝජිතයන් හමුවීමටද ඔහු අපේක්ෂා කරන බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සඳහන් කලේ.

ආගම හෝ විශ්වාසය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිත අහමඩ් ෂාහීඩ් මහතා සිය නිගමන සහ නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාව ලබන මාර්තු මාසයේදී පැවැත්වෙන ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කරනු ඇති.