ත්‍රිපිටකට ලෝක උරුමයක් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

2019-01-14 at 18:17

ථේරවාදී ත්‍රීපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට පත් කිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතායි මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ.

ඒ අනුව මෙම යෝජනාව ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි ජනාධිපති මාද්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ.

Please follow and like us: