තාරුණ්‍යයේ අභියෝග ජයගෙන ඉදිරියට යන්න එජාපය වාහනයක් කර ගන්න – රනිල්

2020-08-01 at 10:32

වර්තමානයේ මුහුණ දී ඇති අභියෝග ජයගෙන අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය වාහනයක් ලෙස භාවිත කරන්නැයි පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තරුණයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

අතීතයට වඩා වැඩි අභියෝග ගණනාවක් තාරුණ්‍යය හමුවේ ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පල කළේ පරපුර තරුණ සංවිධානය ඊයේ සංවිධානකර තිබූ සාකච්ඡාවකදීයි.