දංකොටුව දිසා රෝහල කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් කරයි

2020-10-18 at 08:34

දංකොටුව දිසා රෝහල කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පරිවර්ථනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව පසුගිය 17 වැනිදා රාත්‍රී 7.00 සිට කොරෝනා ආසාධිත රෝගීන් දංකොටුව දිසා රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

කොළඹ වරායේ සේවය කරමින් සිටියදී ආසාධනයට ලක්වූ අයෙකු පළමු රෝගියා ලෙස දංකොටුව කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළත් කර ඇත.

ඔහු වෙන්නප්පුව – බණ්ඩිරිප්පුව පදිංචිකරුවෙකි.

18 වැනිදා අළුයම වන විට කොරෝනා ආසාධිතයින් 08 දෙනෙකු දංකොටුව කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළත් කර ඇත.

තවත් රෝගීන් 12 දෙනෙකු 18 වැනිදා දවස තුළ ඇතුළත් කිරීමට නියමිතව ඇති බව දංකොටුව කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසීය.

ඒ අනුව කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන 02 ක් මේ වන විට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය තුළ ස්ථාපනය කර ඇත.