දිස්ත්‍රික් රැසක ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 50 ඉක්මවයි

2019-11-16 at 13:08

දිස්ත්‍රික් රැසක මේ වන විට ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට පනහ ඉක්මවා තිබෙනවා.

මාතර / බදුල්ල / හම්බන්තොට / පොළොන්නරුව / රත්නපුර / ගාල්ල / මහනුවර / නුවරඑළිය ඇතුලු දිස්ත්‍රික් කිහිපයක් ඊට අයත්.

මේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රීක්කයේ ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 37 ඉක්මවා ඇති බවයි දිස්ත්‍රීක් තේරීම්භාර නිලධාරී එම් උදයකුමාර් මහතා සදහන් කළේ.

මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තොරතුරු ගෙන එන නිව්ස් රේඩියෝ වාර්තාකරු ටෝනි කරුණානායක.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම පිළිබඳ පැහැදිලි කල දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිළධාරිනී දමයන්ති පරණගම මහත්මිය.