දේශීය සිනමා කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය උදෙසා නැවතත් බදු සහන

2021-01-14 at 16:15

දේශීය සිනමා කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා ගත් තීන්දුවට අදාළව පසුගිය රජය විසින් අවලංගු කළ බදු සහන නැවත ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

සිනමා කර්මාන්තයේ නියැලි වෘත්තිකයන් විසින් පසුගියදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමු වී කළ ඉල්ලීම්වලට අනුව එදින ගත් තීරණවලට අදාළව මුදල් අමාත්‍යංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

මේ අනුව චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය සහ ප්‍රදර්ශනය සදහා භාවිතා කරන උපකරණ ආනයනය කිරීමේදී තීරු බදු සහන ලැබෙනු ඇති.

එසේම චිත්‍රපටයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී වැය කරන මුදලට බදු සහන සහ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් ලැබෙන ආදායමට බදු සහන දීමටද මෙම සාකචච්ඡාවේදී අවදානය යොමු වී තිබෙනවා.

මෙම බදු සහන චිත්‍රපට සංස්ථාවේ අනුමැතියට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වන අතර සිනමා කර්මාන්තයේ නියැලි සියලු වෘත්තිකයන්ට චිත්‍රපට සංස්ථාව ඔස්සේ ඉල්ලුම් කිරීමෙන් රජය විසින් ලබා දෙන මෙම බදු සහන නැවත ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇති බවයි අග්‍රමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කළේ.