ධීවර ක්ෂේත්‍රයට අදාල විශේෂ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

2020-10-24 at 14:51

කොරෝනා වසංගතය ව්‍යාප්තිය සැළකිල්ලට ගෙන ධීවර ක්ෂේත්‍රයට අදාල විශේෂ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් අද දිනය තුල ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛය අමාත්‍ය අමාතයංශංශයේ සහ ධීවර අමාත්‍යංශයේ බළධාරින් සමග අද පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණයට එළමි බවයි ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.

මේ අනුව ධීවර වරායන් / ධීවර තොටුපලවල් සහ මත්ස්‍ය වෙළඳසැල් ආශ්‍රීතව කටයුතු කරන තැනැත්තන්ට අදාල වන පරිදි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශණ මාලාව අද දිනයේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිත බවද කාංචන විජේසේකර මහතා කියා සිටියා.