නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවට පළමු වරට ලාංකික සම්භවයක් සහිත කාන්තාවක්

2020-10-18 at 07:43

නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වු පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා බවට ලාංකික සම්භවයක් සහිත වනුෂි වෝල්ටර්ස් සමත්වී තිබෙනවා.

39 හැවිරිදි ඇය එරට කම්කරු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් වයඹ දිග ඕක්ලන්ඞ් කලාපයේ අපර් හාබර් ආසනය වෙනුවෙන් තරග කලා.

එහිදී ඡන්ද 14 දහස් 142 ක් ලබාගනිමින් නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වීමට වනුෂි වෝල්ටර්ස් සමත්ව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේදී උපත ලබා තිබූ ඇය වයස අවුරුදු 05 දී නවසීලන්තයට සංක්‍රමණය වී තිබුණා.

කලක් මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිනියක ලෙසද වනුෂි වෝල්ටර්ස් කටයුතු කර තිබුණා.