නවීන් / අර්ජුන UNP තනතුරු වලින් ඉවත් වීමට හේතු පහදයි

2021-01-28 at 18:33

තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක ධූරය අත්හැරීමට තීරණය කළේ පක්ෂයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අපේක්ෂිත මට්ටමන් සිදු නොවීම හේතුවෙන් බව හිටපු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා.

අද පෙරවරුවේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැදවමින් ඔහු සදහන් කලේ ධූරයෙන් ඉවත් වූවද තමන් තවමත් පක්ෂ සාමාජිකත්වයේ රැදී සිටින බවයි.

මේ අතර එක්සක් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යේඨ උපසභාපති ධූරයෙන් ඉවත් වීමට තමාද තීරණය කල බව මෙම මාධ්‍ය හමුවට එක්වූ අර්ජුන රණතුංග මහතා කියා සිටියා.

ඔහු සදහන් කලේ ඉදිරියේදී පොදු විපක්ෂයක් සමග එකතු වී දේශපාලන කටයුතු සිදු කිරීමට තමා බලාපොරොත්තු වන බවයි.