“නවුෆර් මව්ලවි පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරු කියලා විමර්ශණ අවසන් කරන සුදානම ගැන සැකයි”

2021-04-08 at 18:15

දැනට ආරක්ෂක අංශ භාරයේ සිටින නවුෆර් මව්ලවි නැමැත්තා පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකරු ලෙස හඳුනාගත් බව පවසමින් විමර්ශණ අවසන් කිරීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන්නේදැයි බරපතල සැකයක් පවතින බව සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී ආචාර්යය හර්ෂද සිල්වා මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව පිළිබඳව පැවති සභාව කල් තැබීමේ විවාදයේදීයි මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතාද විවාදයේදී අදහස් දැක්වුවා.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව ඉදිරි විමර්ශණ සඳහා පාදක කරගතහැකි එක් පැතිකඩක් බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ.

සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් මහතාද විවාදයේදී අදහස් දැක්වුවා.