නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මේ වසරේදී

2021-01-17 at 06:45

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මේ වසර තුලදී සකස් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා විශ්වාසය පළ කරනවා.

මහනුවරදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ එම ක්‍රියාවලිය කිසිසේත් කල් නොදමන බවයි.

මාධ්‍යවේදින් යොමුකළ ප්‍රශ්ණ වෙතද ජී එල් පීරිස් මහතා මෙලෙස ප්‍රතිචාර පළකළා.