ජාතික වැටුප් කොමිසමක් පත් කෙරෙයි

2019-03-21 at 06:40

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නව ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිසමක් පත් කර තිබෙනවා. ලබන 25 වනදා සිට වසර 2 ක කාලයක් සඳහා එය බලාත්මක වනු ඇති.

මේ අනුව 2016 වසරේ මාර්තු 3 වනදා පත්කරනු ලැබූ වැටුප් කොමිසමේ කාලය ලබන 24 වනදායින් අවසන් වනවා.

නව කොමිසමේ සභාපතිවරයා වන්නේ එස් රනුග්ගේ මහතායි. තවත් සාමාජික සාමාජිකාවන් 12 දෙනෙකු ඊට ඇතුළත්.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සදහා ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම ප්‍රධාන අරමුණයි.

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් / වේතන / වාර්ෂික ප්‍රසාද දීමනා / වෙනත් විවිධ දිරි දීමනා ආදිය තීරණය කිරීමේ හා සකස් කිරීමේ නව ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම ඇතුලු බලතල රැසක්ද මෙම කොමිසමට පවරා තිබෙනවා.

සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ එක් එක් ආයතන සදහා දැනට අනුමත කර ඇති කාර්ය මණ්ඩල යළි සමාලෝචනයට ලක්කර පළාත් සභා ඇතුලු සමස්ත රාජ්‍ය අංශයේ එක් එක් ආයතන සදහා ප්‍රශස්ත කාර්ය මණ්ඩල යෝජනා කිරීමටද කොමිසමට බලය පවරා තිබෙනවා.

සමස්ත රාජ්‍ය අංශය සහ පොෟද්ගලික අංශය සදහා ශ්‍රම සම්පත යොමු කිරීමේදී ඇති විය හැකි අහිතකර තරගකාරීත්වය වැළැක්වීම සදහා යෝග්‍ය වූ ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් නිර්දේශ කිරීම ඇතුලු ප්‍රධාන කරුණු 8 ක් සදහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් අදාල කොමිසමට විධානය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් දැනට හදුනාගෙන වැටුප් විෂමතා අවම කිරීමට 06/2006 හා 03/2016 වැටුප් චක්‍රලේකයන්ට අනුව අවශ්‍ය විසදුම් ලබාදීමටද නව කොමිෂන් සභාවට අවසර හිමිවනවා.

Please follow and like us: