නව සන්ධානය පිළිබඳ කතිකාවතක් ආරම්භ විය යුතුයි

2020-02-18 at 05:19

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර බිහිවන නව සන්ධානය පිළිබඳ කතිකාවතක් ආරම්භ විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා පවසනවා.

නිවුස් රේඩියෝවට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට කෙසේ මුහුණ දියයුතුද යන්න පුලුල් කතිකාවක් අවශ්‍ය බවයි.


Donec Praesent amet, diam nec massa libero Aenean efficitur.