නාපානේ නාහිමිගේ ආදාහන පූජෝත්සවයට රථ වාහන සැලැස්මක්

2020-11-22 at 06:21

special.traffic.000.plan POLICE

අපවත් වී වදාළ රාමඤ්ඤ මහ නිකායේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය හේතුවෙන් අද දහවල් 12 සිට කුණ්ඩසාලේ බණ්ඩාරනායක ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගණය අවට මාර්ග කිහිපයක විශේෂ රථවාහන ධාවන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මකයි.

අද පස්වරු 01 ට කුණ්ඩසාලේ බණ්ඩාරනායක ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගනයේදී ආදාහන පූජෝත්සවය ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

මෙම ක්‍රීඩාංගනය මහනුවර – මහියංගනය ප්‍රධාන මාර්ගය අසළ පිහිටා ඇති බැවින් අද දහවල් 12 සිට ආදාහන පූජෝත්සවය අවසන් වන තෙක් මහියංගනය කුණ්ඩසාලේ නත්රම්පොත 621 හංදිය සහ දිගන නගරයෙන් වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමට නියමිත බවයි පොලිසිය නිවේදනය කළේ.

ඒ අනුව මහියංගනය හසලක දෙස සිට මහනුවර දෙසට ධාවනය වන වාහනත් මහනුවර සිට හසලක මහියංගනය දෙසට ධාවනය වන වාහනත් විකල්ප මාර්ග භාවිත කල යුතු බව පොලිසිය රියදුරන්ට දැනුම් දෙනවා.