“නිවාර්” චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් වී ඉදිරි පැය 24 තුළ උතුරු වෙරළ ආසන්නයෙන් තමිල්නාඩුවට

2020-11-25 at 06:51

නිවාර් සුළි කුණාටුව චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා.

එය මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ කන්කසන්තුරය වෙරළට කිලෝමීටර් 230 ක් නැගෙනහිරින් ස්ථානගතව පවතින බවයි කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලේ.

ඉදිරි පැය 24 තුළ එය ඉතා චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් බවට පත්වෙමින් දිවයිනේ උතුරු වෙරළ ආසන්නයෙන් ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු වෙරළ හරහා ගමන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.

මෙම පද්ධතියේ බලපෑම නිසා දිවයිනේ නැගෙනහිර – උතුරු – උතුරු මැද පළාත්වල විටින්විට පැයට කිලෝමීටර් 60 ත් 80 ත් පමණ දක්වා වන ඉතා තද ප්‍රහාරාත්මක තද සුළං ඇති විය හැකියි.

දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක අද දිනයේත් තද වැසි ඇති විය හැකි බවද කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලා.