නිවෙස් නිරෝධායනය වන පවුල් සඳහා බඩුමල්ලක් දීමට රජයේ අවධානය

2020-10-28 at 06:31

නිවෙස්වලම නිරෝධායනයට යොමුකරන පවුල් සඳහා සති දෙකකට සරිලන බඩුමල්ලක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා.

ණය වාරික සඳහා සහන කාලයක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන්ද ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අවධානය යොමු වී ඇති අතර සතියක් පුරා සම්පූර්ණයෙන්ම වසාදැමුණු ප්‍රදේශ සඳහා රුපියල් 5000 ක මුදල දීමටයි තීරණය වී ඇත්තේ.

කොවිඞ් 19 වෛරසය නැවත හිස ඔසවා ඇති මෙම අවස්ථාවේදී පසුගිය අවස්ථාවේ මෙන්ම අත්‍යාවශ්‍ය සේවා කාර්යක්ෂමව, විධිමත්ව සහ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යා යුතු බව කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී සඳහන් කර තිබෙනවා.

බැරෑරුම් තත්ත්වයකදී වුවද විදුලිය, ජලය, ඉන්ධන, ගෑස්, ප්‍රවාහනය, සෞඛ්‍ය, මහාමාර්ග ඇතුළු ජනතාවට අත්‍යාවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව ලබාදීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙසයි ඔහු අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේ.

වැඩිහිටි ජනතාව රැකගැනීම සඳහා සියළු පියවර ගන්නා ලෙසත් මහජන ආධාර, විශ්‍රාම වැටුප් ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලටම ගෙනගොස් ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසත් දිසාපතිවරුන්ට හා තැපැල්පතිවරයාට මෙම සාකච්ඡාවේ දී උපදෙස් දී තිබෙනවා.