නුවරඑලියට මල්තුහින (PHOTOS)

2019-01-06 at 09:45

නුවරඑලිය නගර සිමාවේ ස්ථාන කිහිපයකටම අද (06) අලුයම තද ලෙසම මල්තුහින පතිත වි තිබුණා.

නුවරඑලිය නගර සභා පිටිය / තුරග තරග පිටිය / ගොල්ෆ් ක්රිරඩාංගනය ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයකටයි මෙසේ මල්තුහින පතිත වි තිබුණේ.

අද අලුයම නුවරඑලිය ප්රණදේශයේ සෙල්සියස් අංශක 6 ක අවම උෂ්ණත්වයක් තිබු බවයි ප්රදදේශවාසින් පවසන්නේ.

නුවරඑලියේ මේ දිනවල පවතින දැඩි සිත කාලගුණයත් සමග මල්තුහින පතිත වි ඇති අතර එම මල්තුහින දැක බලා ගැනිමට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් විශාල පිරිසක් මේ දිනවල නුවරඑලියට සංචාරය සදහා පැමිණ තිබෙනවා.

මෙසේ පතිත වන මල්තුහින අලුයම සිට හිරු එලිය පතිත වන තෙක් පවතින අතර මල්තුහින පතිත විම නිසා නුවරඑලිය ප්රනදේශයේ එළවළු වගාවට සහ තේ වගාවට දැඩි බලපැමක් එල්ල වන බවයි එළවළු ගොවින් සහ වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

Please follow and like us: