පක්ෂය මාරු නොකරන බව ලාල් කාන්ත සහතික වෙයි

January 12, 2019

පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් පක්ෂ මාරු කිරිමේ සංස්කෘතියක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තුල නොමැති බව එහි දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ ඩී ලාල්කාන්ත මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ තමන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැරයන බවට ඇතමුන් විවිධ ප්‍රචාර ගෙන ගියද කිසිවිටක තමන් පක්ෂය හැර නොයන බවයි.