ජනපති අපේක්ෂකයා වෙන්නෙත් දෛවය අනුව

2019-03-21 at 06:25

NAVIN NAVEEN DISSANAYAKE

යමෙකු ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු බවට පත් වන්නේ ඔහුගේ දෛවය අනුව බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා.

සුදුස්සාට සුදුසු තැන හිමිවීම කිසිවෙකුටත් වලක්වාලිය නොහැකි බවයි නාරහේන්පිට පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ.