පශ්චාත් මැතිවරණ කාලය : පැමිණිලි 19 යි – 13 ක් අත්අඩංගුවට

2019-11-22 at 17:34

ජනාධිපතිවරණයේ පශ්චාත් මැතිවරණ කාලය තුල පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක   රුවන් ගුණසේකර මහතා කියා සිටියේ පශ්චාත් මැතිවරණ කාලය තුල පොලිසියට පැමිණිලි 19 ක් ලැබී ඇති බවයි.

රට තුල සාමය ආරක්ෂා කිරිම වෙනුවෙන් උපරිම පියවර ගෙන ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළේ.