පශ්චාත් මැතිවරණ පැමිණිලි 45ක් – CMEV

2019-11-22 at 16:00

ජනාධිපතිවරණය පැවති දින සිට ඊයේ දක්වා වු පශ්චාත් මැතිවරණ කාලසීමාව තුල පැමිණිලි 45ක් වාර්තා වී ඇති බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළේ පැමිණිළි අතරට පහරදීම් 23ක් ඇතුලත් බවයි.

පොදුජන පෙරමුණට අදාළව ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 35 ක් වන අතර නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණට අදාලව ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 4ක්.

මේ අතර එම පැමිණිලි අතුරින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇත්තේ කලුතර දිස්ත්‍රීක්කයෙන් බවයි මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ.